Cel i Adresaci konferencji

Cel wydarzenia:

     Identyfikacja największych wyzwań wobec systemów zabezpieczenia społecznego (w szczególności systemów emerytalnych i długoterminowej opieki nad osobami starszymi) oraz rynku pracy (zwłaszcza w aspekcie starzejącej się populacji). Wierzmy, że spotkanie będzie doskonałą okazją do podjęcia dyskusji oraz wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń na temat aktualnych trendów w reformowaniu systemów zabezpieczenia społecznego na świecie oraz dostosowywania warunków rynku pracy do potrzeb osób starszych.

Adresaci:

  • Naukowcy (z różnych dyscyplin naukowych) zajmujący się problematyką zabezpieczenia społecznego, rynku pracy oraz warunkami życia osób starszych,
  • Reprezentanci instytucji finansowych oferujących produkty emerytalne i inne usługi finansowe związane z długoterminowym oszczędzaniem oraz inwestowaniem,
  • Reprezentacji państwowych i samorządowych instytucji systemu zabezpieczenia społecznego.
Copyright © 2022 MKE. All Rights Reserved. Designed By © Michał Derbich | Powered by Joomla!

Search