Publikacja konferencyjna

     Nadesłane teksty zostaną opublikowane (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) jako:

  • numer monotematyczny czasopisma "POLITYKA SPOŁECZNA" (70 pkt. MEiN)
  • artykuł w czasopiśmie „Wiadomości Ubezpieczeniowe” (70 punktów wg wykazu MEiN);
  • artykuł w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej, seria Organizacja i Zarządzanie (40 punktów wg wykazu MEiN);

     UWAGA: kwalifikacji prac do czasopism naukowych i monografii dokonuje Rada Programowa Konferencji przy wsparciu komitetu organizacyjnego. O podjętej decyzji autorzy zostaną poinformowani indywidualnie do dnia 05.09.2022.

Copyright © 2022 MKE. All Rights Reserved. Designed By © Michał Derbich | Powered by Joomla!

Search