Rada Programowa

Prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Prezes Zarządu ZUS

Prof. dr hab. Marek Góra, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie

Prof. dr hab. Maciej Żukowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP, Politechnika Poznańska

Dr hab. inż. Agnieszka Stachowiak, prof. PP, Politechnika Poznańska

Prof. dr hab. Filip Chybalski, Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie

Prof. dr hab. Jacek Lisowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Marcin Kawiński, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr hab. Wiesław Koczur, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dr hab. inż. Edyta Marcinkiewicz, prof. PŁ, Politechnika Łódzka

Dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Michał A. Michalski, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM, Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Joanna Ratajczak-Leszczyńska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr hab. Joanna Rutecka-Góra, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie

Dr Kamila Bielawska, Uniwersytet Gdański

Dr Tomasz Jedynak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Antoni Kolek, Instytut Emerytalny w Warszawie

Dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

Dr Marcin Wojewódka, Instytut Emerytalny w Warszawie

Copyright © 2022 MKE. All Rights Reserved. Designed By © Michał Derbich | Powered by Joomla!

Search