Dziękujemy za udział w konferencji!

Zapis dyskusji panelowej o PPK

Wydanie monotematyczne czasopisma "Polityka Społeczna"
z wybranymi referatami
z konferencji.

Konferencja pod patronatem JM Rektora Politechniki Poznańskiej,
prof. dr hab. inż. Teofila Jesionowskiego

Uprzejmie informujemy o możliwości publikacji artykułu w renomowanym czasopiśmie "POLITYKA SPOŁECZNA" (70 pkt. MEiN)

PATRON GŁÓWNY
KONFERENCJI:

TFI PZU S.A.

Pozostali patroni:

Patronat medialny:

Kluczowi Referenci

Dr Hab., Prof. SGH Agnieszka Chłoń-Domińczak

Dr Hab., Prof. SGH Agnieszka Chłoń-Domińczak

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. Dr Hab. Marek Góra

Prof. Dr Hab. Marek Góra

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. Yaman Omer Erzurumlu

prof. Yaman Omer Erzurumlu

Bahcesehir University
Faculty of Engineering

Prof. Dana Muir

Prof. Dana Muir

University of Michigan, Business School

   Celem konferencji jest identyfikacja największych wyzwań wobec systemów zabezpieczenia społecznego (w szczególności systemów emerytalnych i długoterminowej opieki nad osobami starszymi) oraz rynku pracy (zwłaszcza w aspekcie starzejącej się populacji). Wierzmy, że spotkanie będzie doskonałą okazją do podjęcia dyskusji oraz wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń na temat aktualnych trendów w reformowaniu systemów zabezpieczenia społecznego na świecie oraz dostosowywania warunków rynku pracy do potrzeb osób starszych.

Dziękujemy za udział w konferencji!

Kontakt: mke2022@put.poznan.pl

Copyright © 2022 MKE. All Rights Reserved. Designed By © Michał Derbich | Powered by Joomla!

Search